ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล : ปรับสถานะผลงานเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.00 น. โดยอ่านรายงานสรุปสถิติผลงานประจำปีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ย้อนหลัง) และผลงานเด่นประจำปีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ย้อนหลัง)

ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทีได้พัฒนาให้หน่วยงานอื่นๆ ประจำปี 2553

ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้พัฒนาให้หน่วยงานอื่นๆ ประจำปี 2552

ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาให้หน่วยงานอื่นๆ ประจำปี 2551

ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ทำการพัฒนาให้หน่วยงานอื่นๆ ประจำปี 2550