ระบบงานและฐานข้อมูล: ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์, ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนักศึกษา, ระบบจัดเก็บเอกสาร, ระบบสมัครอบรมคอมพิวเตอร์, ระบบบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และระบบจัดการรายงานการประชุมฯ 

ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล (Database)

service

service

service

service

service

service

service

service

service

service

service

service