ภาพกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ศึกษาดูงาน เรื่องระบบปฎิทินวาระงานคณบดี เมื่อวันที่ 9 เม.ย 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยผู้นำเสนองานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ภาพกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ศึกษาดูงาน เรื่องระบบปฎิทินวาระงานคณบดี

psu

psu psu

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. มาศึกษาดูงาน เรื่องระบบปฎิทินวาระงานคณบดี
วันที่ 9 เม.ย 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.


วิทยากร

  • คุณวิยณี หลงพันธ์
  • คุณจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ

ผู้นำเสนองาน

  • นายศิริพงษ์ ศิริวรรณ