ภาพกิจกรรม CAI Road Show ภาคเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ เป็นการลงพื้นที่ภาควิชาในโครงการกิจกรรม CAI Road Show ในวันที่ 20 มกราคม 2553 ช่วงเวลา 10.30-11.00 น.

  • ภาพกิจกรรม CAI Road Show ภาคเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ในโครงการกิจกรรม CAI Road Show

cai

สำหรับการเดินสายพบปะภาควิชาเภสัชเวทฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2553 ช่วงเวลา 10.30-11.00 น. นับเป็นการลงพื้นที่ภาควิชาในโครงการกิจกรรม "CAI Road Show 2010" เป็นภาควิชาแรกของคณะฯ ได้รับความสนใจและความร่วมมือในการร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเป็นอย่างดีค่ะ ได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้งานจริงจากทางอาจารย์ และตอบข้อซักถามในส่วนข้อสงสัยในกระบวนการผลิตและทิศทางต่อไปในอนาคตที่จะรองรับในคณะเภสัชศาสตร์


โจทย์ที่ทางอาจารยภาควิชาเภสัชเวทฯ ให้มาคือการอบรมการใช้โปรแกรม CamStudio เพื่อทำสื่อการสอนในรูปแบบ VideoCapture และความต้องการให้เปิดอบรมการทำ Quiz ออนไลน์ โดยผ่านระบบ LMS@PSU ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะได้นำข้อมูลต่างๆ มาเข้าสู่แผนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อไปค่ะ


ขอบคุณท่านอาจารย์และบุคลากรภาควิชาเภสัชเวทฯ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ