ตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้งระบบสารสนเทศ
ตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้งระบบสารสนเทศ
บริการห้องประชุมทางไกล (Conference) สำหรับอาจารย์และบุคลากร
บริการห้องประชุมทางไกล (Conference) สำหรับอาจารย์และบุคลากร
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลและเว็บไซต์
พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลและเว็บไซต์
Previous Next Play Pause