การขอใช้ห้องประชุม Conference ติดต่อ : อ.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ โทร. 8952, นายศิริพงษ์ ศิริวรรณ โทร. 8955, คุณภานุชญา มณีวรรณ โทร. 8954, นายธีรวัฒน์ แตระกุล โทร. 8951 และนายธีรพันธุ์ บุญราช โทร. 8951

 ดูรูปภาพเต็ม