ขั้นตอนการแจ้งซ่อมบำรุง และดำเนินการซ่อมบำรุง โดยเจ้าหน้าที่ดูแลงานซ่อม : นายธีรวัฒน์ แตระกุล โทร 8951 และนายธีรพันธุ์ บุญราช โทร 8951

ดูรูปภาพเต็ม