หน่วยสารสนเทศและการเรียนรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดให้มีการทดสอบใช้งานระบบฐานข้อมูล MICROMEDEX Healthcare Series for Intranet - CCIS

- ทดสอบใช้งานระบบฐานข้อมูล MICROMEDEX Healthcare Series for Intranet - CCIS 

Healthcare Series - CCIS

เรียน ทุกท่าน
ตามที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบว่า ทางหน่วยสารสนเทศและการเรียนรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดให้มีการทดสอบใช้งานระบบฐานข้อมูล MICROMEDEX Healthcare Series for Intranet - CCIS ซึ่งเป็นฉบับทดลองใช้ ก่อนที่จะมีการส่งมอบฐานข้อมูลฉบับล่าสุดในเดือน ตุลาคม 2551 นั้น
ขณะนี้ทางคณะฯ ได้รับมอบแผ่น CD ฐานข้อมูล Healthcare Series for Intranet - CCIS ฉบับจริงเรียบร้อยแล้ว มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับตั้งแต่ 1 OCT 2008 ถึง 30 Sep 2009 โดยฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้มีดังนี้

 • Healthcare Series
 • DRUGDEX(R) System
 • DrugPoints
 • IDENTIDEX(R) System
  และทางหน่วยได้ดำเนินการติดตั้งฐานข้อมูลล่าสุดพร้อมให้บริการใช้งานแล้ว ผ่านเว็บไซต์ http://ccis.pharmacy.psu.ac.th


คำอธิบายวิธีการให้บริการ 

    หากสืบค้นฐานข้อมูลผ่านเครือข่าย IP ภายในคณะเภสัชศาสตร์ รวม wireless

 • การใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทำได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ (ไม่ต้องทำการล็อกอินเข้าใช้งาน)
  หากสืบค้นฐานข้อมูลผ่านเครือข่าย IP ภายในมหาวิทยาลัย (คณะต่างๆ) รวมถึงผ่านเครือข่าย VPN
 • การใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลต้องมีการล็อกอิน ก่อนเข้าใช้งานโดย account จะทำการเปลี่ยนใหม่ทุกเดือนในการเปลี่ยน account ใหม่ในแต่ละเดือนจะแจ้งผ่านทางอีเมล์บุคลากร


ข้อมูลวิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 

 • การให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทำได้เฉพาะในเครือข่าย IP คณะเภสัชศาสตร์