คู่มืออบรมหลักสูตรระยะสั้น : การใช้ Microsoft Power Point 2007 ขั้นพื้นฐาน, การใช้ Microsoft Excel 2007 ขั้นพื้นฐาน, การใช้งานพื้นฐานสำหรับงานตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop รวมถึงการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ยอดฮิต ระดับผู้ใช้งาน

Documents

การใช้ Microsoft Power Point 2007 ขั้นพื้นฐาน

       Microsoft Power Point 2007 Slide : View

       Microsoft Power Point 2007 Document : View

       การใช้ Microsoft Excel 2007 ขั้นพื้นฐาน : View

       การใช้งานพื้นฐานสำหรับงานตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop : View • การติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ยอดฮิต ระดับผู้ใช้งาน
  • การแชร์ Printer : View
  • การใช้ Handy Drive อย่างปลอดภัย : View
  • การติดตั้ง ตั้งค่าและอัพเดต Avast : View
  • การติดตั้ง โปรแกรมป้องกัน Malware : View
  • การติดตั้งโปรแกรม Rollback : View
  • วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น : View
  • วิธีการตรวจเช็ค Internet ใช้งานไม่ได้เบื้องต้น : View
 • ระบบการจัดการนัดหมายประชุมออนไลน์ (Appointment Scheduler Management System)
  • Go To Meeting Attendee : View
  • ระบบการจัดการนัดหมายประชุมออนไลน์ : View
 • การสร้างแผนที่ความคิด พิชิตความสำเร็จด้วย Mind Mapping
  • คู่มือการอบรม MindManager : View
  • เอกสารประกอบการบรรยาย MindManager : View
 • อบรม Microsoft Access เทคนิคการบริการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
  • คู่มือ access 2003 : View
  • เอกสารประกอบการบรรยาย access 2003 : View
 • อบรม PhotoShop เทคนิคการตกแต่งภาพอย่างง่าย
  • คู่มือการใช้ PhotoShop : View
  • เอกสารประกอบการบรรยาย Photoshop : View
  • Workshop
   • การ Retouch ภาพ : View
   • ทำริมฝีปากให้สวยงามด้วยLip Gloss : View
   • เปลี่ยนสีดวงตา : View
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ : View
 • การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนด้วย LMS@PSU (ทำแบบทดสอบออนไลน์)
  • คู่มือการใช้งาน LMS@PSU (ทำแบบทดสอบออนไลน์) : View
  • เอกสารประกอบการบรรยาย LMS@PSU (ทำแบบทดสอบออนไลน์) : View
 • การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนด้วย LMS@PSU (ขั้นพื้นฐาน)
  • คู่มือการใช้ LMS@PSU (ขั้นพื้นฐาน) : View
  • เอกสารประกอบการบรรยาย LMS@PSU (ขั้นพื้นฐาน) : View