มาตรการในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ขณะนี้โปรแกรมที่ใช้สำหรับป้องกันปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทางหน่วยสารสนเทศและการเรียนรู้กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเครื่องผู้ใช้งานที่เกิดปัญหา เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสเกิดซ้ำ

- มาตรการในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ขณะนี้โปรแกรมที่ใช้สำหรับป้องกันปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทางหน่วยสารสนเทศและการเรียนรู้กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเครื่องผู้ใช้งานที่เกิดปัญหา เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสเกิดซ้ำคือ

      - การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเป็น AVG 8

      - การติดตั้งโปรแกรม USB Virus Scan

      - การติดตั้งโปรแกรม CCleaner

      - การติดตั้งโปรแกรมเรียกคืนระบบเดิม RollBack (System Restore)


กระบวนการทำงานระบบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยสารสนเทศและการเรียนรู้

1. หากเกิดปัญหาผู้ขอใช้บริการแจ้งปัญหาการใช้ 5 วิธี

  • ผ่านเว็บไซต์ http://cc.pharmacy.psu.ac.th
  • ผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 8951
  • ติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยสารสนเทศ
  • ส่งแบบฟอร์มแจ้งปัญหา
  • ส่งอีเมล์แจ้งปัญหาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. เจ้าหน้าที่หน่วยสารสนเทศรับปัญหาติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ขอใช้บริการ หากเจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อไปตามกำหนด
ขอให้ท่านโทรแจ้งที่เลขหมาย 8952
3. เจ้าหน้าที่หน่วยสารสนเทศแก้ไขปัญหาตามลำดับคิวงานการขอใช้บริการ ท่านสามารถตรวจสอบคิวงานได้ผ่านเว็บไซต์ http://cc.pharmacy.psu.ac.th
4. เจ้าหน้าที่บันทึกวิธีการแก้ไขปัญหาและแจ้งผลให้เจ้าของเครื่องทราบทางอีเมล์


ขอบคุณค่ะ