ภาพกิจกรรม CAI Road Show ครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ช่วงเวลา 13.30-15.30 น. โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 2 ส่วน เป็นการนำเสนอ CAI Road Show และเป็นส่วนของการสาธิตและการทำ workshop การติดตั้งใช้งานโปรแกรม CamStudio พร้อมทั้งการตั้งค่าต่างๆ ก่อนการใช้งาน

  • ภาพกิจกรรม CAI Road Show ครั้งที่ 2 (ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ) ติดตั้งใช้งานโปรแกรม CamStudio

cai

วันนี้ได้มีโอกาสไปนำเสนอ CAI Road Show 2010 ครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ช่วงเวลา 13.30-15.30 น. โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรก เป็นการนำเสนอ CAI Road Show 2010 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที และในส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการสาธิตและการทำ workshop การติดตั้งใช้งานโปรแกรม CamStudio พร้อมทั้งการตั้งค่าต่างๆ ก่อนการใช้งาน ใช้เวลาในส่วนนี้ไปประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างง่ายดายพร้อมใช้ในการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว


ท่านอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมรับฟังและทำกิจกรรมไปพร้อมกัน โดยได้นำ laptop กันมาเอง เพื่อมาลงโปรแกรมกันอย่างสนุกสนาน ทุกท่านให้ความร่วมมือในการร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นอย่างดี


ทางทีมพัฒนาสื่อการสอนได้ขออนุญาติทาบทามท่านอาจารย์สงวน มาเป็นพี่เลี้ยงในการนำ CAI ไปสู่งานวิจัยต่อไปในอนาคต เพื่อการพัฒนาสื่อการสอนอย่างเป็นระบบครบถ้วนมากยิ่งขึ้นไป


ข้อแนะนำที่ได้รับมาในครั้งนี้ คือเป็นการ workshop ที่ดีและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งท่านอาจารย์ยังมีความสนใจต่อยอดไปถึงกระบวนการตัดต่อ video โดยอาจจะใช้โปรแกรม MS MovieMaker (ระดับพื้นฐาน) หรือโปรแกรม Adobe Premiere Pro (ระดับมืออาชีพ) มาช่วยเพิ่มศักยภาพของการตัดต่อสื่อ video ต่อไป


ขอขอบคุณท่านอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษาภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ