ติดต่อสอบถามข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีปัญหา / ปรึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ ติดต่อประสานงานสายด่วน Help Desk 8955
 
ผู้ดูแลเว็บไซต์

home      
  • ถนนกาญจนวนิช
  • อำเภอหาดใหญ่
  • จังหวัดสงขลา
  • 90112

letter      
  • webmaster (at) pharmacy.psu.ac.th

telephone      
  • 074-288951-5